Difference between revisions of "A GLOBAL DAY Of Action Shut Down MONSANTO ! European movement 3 16 12"

From PortlandWiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{Occupy Portland Event | event name = A GLOBAL DAY Of Action Shut Down MONSANTO ! European movement | page = A GLOBAL DAY Of Action Shut Down MONSANTO ! European movement 3 16 1...")
 
(2012)
 
Line 93: Line 93:
 
| categories =  
 
| categories =  
 
}}
 
}}
 +
[[Category:2012]]

Latest revision as of 15:02, 30 September 2014

A GLOBAL DAY Of Action Shut Down MONSANTO ! European movement

[improve]

Anti monsanto.jpg
 • Date: March 16 until March 17
 • Time: 7:00 AM
 • Location: Any and Every Monsanto facility in the world
 • Jump to this event's wiki page, edit it, discuss it or return to the events page.

Purpose

MONSANTO is one of the leading concerns in agricultural industry.
 • It's a leading producer of ROUND UP (glyphosate), which was proven to cause birth defects on some animals even in dilutions much lower than those used in agriculture.
 • Many of the seeds produced by the company are genetically modified to be RESISTANT TO CHEMICALS like Round Up. Eating products grown from them has been proven to have adverse effects on health.
 • The other controversy is TERMINATORS technology patented by one of the companies in Monsanto group. It allows to produce STERILE SEEDS which grow into plants that don't flower and grow seeds. It forces farmers to purchase new seeds each year, instead of growing their own and makes them totally DEPENDENT ON THE SUPPLIER. This caused many protests all over the World and it is a practice against natural rights!
 • Another controversy around Monsanto was introducing SYNTHETIC GROWTH HORMONE, known as "recombinant Bovine Growth Hormone" - hormone injected to cows to INCREASE MILK PRODUCTION. This hormone is present in milk and linked to many adverse effects like CANCER ACCELERATION.
 • The concern is responsible for pollution in different parts of the World, like dumping toxic waste in the UK (1965 - 1972), etc.
 • Moreover! Monsanto was also a producer of AGENT ORANGE - a herbicide and defoliant used by USA in Vietnam war. It was used to destroy crops and forests in many parts of Vietnam, Laos and Cambodia (1962-71) and caused devastating effects on people's health like cancers, terrible birth defects, stillbirths and miscarriages, etc. These chemicals are still present in the soil.
 • Monsanto employs children in cotton-seeds manufacture in India. Work includes carrying of poisonous pesticides. Those children get less than half dollar daily for their work.


Europe resists genetically modified foods

EU legislation of 2003 demanded strict rules on labeling, traceability and risk assessments of GM foods by all the biotech companies. The 2004 regulation laid down procedures on traceability and labeling of genetically modified organisms (GMOs) and all products produced using GMOs. The mandatory labeling legislation extends its requirement to all food and food ingredients produced from GMOs regardless of the detectable presence of DNA or protein within the final food product. (source - Wikipedia)

Let's help to shut the poisoner down and bring it to justice!


UNITE WITH WORLDWIDE PROTESTS against the crimes of this corporation with one objective

to educate Consumers, Farmers - and Monsanto... that we are not ignorant, and we will Not accept GMO Control of Food. Consumers need to know what they are eating, and the disaster Export Farming and Control of Seeds has caused in the 3rd World, disguised as philanthropy. Millions are dying. Indigenous lands are destroyed, poverty and hunger has increased. the fight in Europe is well underway, with resistance in Poland, Hungary, France and England support street movements in Africa, Asia and Latin America

TOGETHER WE CAN MAKE A REAL STAND!!!!!!!

- Current Protest Sites on line so far -


POLISH

MONSANTO jest jednym z wiodących producentow w rolnictwie.

 • Jest to wiodący producent preparatu ROUND-UP (glifosat), który została powodować moze wady wrodzone u niektórych zwierząt nawet w rozcieńczeniach dużo niższych niż te stosowane w rolnictwie.
 • Wiele z tych nasion produkowanych przez spółkę jest genetycznie zmodyfikowana, w celu uzyskania odpornosci na substancje chemiczne jak Round-up. Spozywanie roslin, ktore wyrosly z nich moze wywierac negatywny wplyw na zdrowie.
 • Kolejna kontrowersja jest technologia opatentowana przez jedną ze spółek w grupie Monsanto. Pozwala ona produkować sterylne nasiona, z ktorych wyrastaja rosliny nie kwitnace i nie wydajace nasion. ZMUSZA to rolników do zakupu nowych nasion co rok, oraz czyni ich całkowicie zależnymi od dostawcy. Spowodowało to wiele protestów na całym świecie i jest to praktyka calkowicie niezgodna z prawami natury!
 • Inna kontrowersja wokół Monsanto było wprowadzenie SYNTETYCZNEGO hormonu wzrostu, wstrzykiwanego krowom celu zwiększenia produkcji mleka. Hormon ten jest obecny w mleku i jest z nim zwiazane wiele negatywnych skutków zdrowotnych, np. rakotworczosc.
 • Monsanto jest odpowiedzialne za zanieczyszczenia w różnych częściach świata, jak na przyklad skladowanie toksycznych odpadów w Wielkiej Brytanii (1965-1972), itp.
 • Ponadto: Monsanto był też producentem "AGENT ORANGE" -herbicydu wykorzystywanego przez USA w wojnie w Wietnamie. Niszczono nim uprawy oraz lasy w wielu miejscach Wietnamu, Laosu i Kambodży (1962-71) i mial on destrukcyjny wpływ na zdrowie ludzi (nowotwory, wady wrodzone, poronienia, itp. Chemikalia te są nadal obecne w glebie.
 • Monsanto zatrudnia dzieci w fabrykach produkujacych bawelne na terenie Indii. Praca obejmuje m.in. noszenie trujących pestycydów. Dzieci te zarabiaja mniej niż poł dolara dziennie.


Europa sprzeciwia sie genetycznie zmodyfikowanej żywności:

Prawo UE ( 2003 r.) zawiera ścisłe przepisy dotyczące etykietowania, identyfikowania i oceny ryzyka genetycznie modyfikowanej zywnosci przez wszystkie firmy. W 2004 r. ustanowiono procedury dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) i wszystkich produktow wytwarzanych z wykorzystaniem GMO. Obowiązkowe ustawodawstwo rozszerza je o wymog etykietowania żywności i składnikow żywności wyprodukowanej z GMO bez względu na obecność DNA lub wykrywalnego białka w końcowym produkcie spożywczym. (Źródło-Wikipedia)


Na całym świecie organizacje lacza sie w protescie przeciwko tym zbrodniom. Nasz cel: Edukacja konsumentów, rolnikow i przedstawicieli Monsanto... Nie bedziemy ignorantami! Konsumenci muszą wiedzieć co jedza, miec swiadomosc klęsk ekologicznych i Kontroli Eksportu nasion w krajach III świata. Miliony umierają. Nastepuje degradacja srodowiska.

Polska, Wegry, Francja, Wlk Brytania a takze niektore kraje afrykanskie, azjatyckie oraz kraje Ameryki Lacinskiej juz lacza sie w sprzeciwie.

- Inne strony, na ktorych mozna przylaczyc sie do protestu: